Semlans Ilse
Semlans Ilse är en rejäl och kraftfull tik som fått mycket bra valpar. Ilse är bara utställd ett par gånger och har fina kritiker.  

Hon är efter den engelska importen Todomas Nelson och Semlans Eivor. Ilse ägs av Margareta och Lennart Frantzen, där hon bor med sin dotter Peggy och en mopsfärgad siameskatt. 

Jag är så tacksam att jag fått leasa henne. Ilses valpar hör till mina bästa. Hon är mamma till P. T och X- kullen. Prima-Primadonna, Thuva, Thea och Xantippa finns i kenneln.


Todomas Nelson

Ansam Harivson

GBCH Hutzpah Harvest Moon Of Ansam
Antaeus Wednesdays Girl Of Ansam
Todomas Melody GBCH Sheffawn Take That
Bullpug Katie

Semlans Eivor

SEUCH 
Shamrag's Polonia Andrzej Wajdas
Shamrag's David Riccio
INTUCH NORDUCH Sasquehanna Pamela
SEUCH Semlans Belinda SEUCH Humlans Rolling Stone Roll On
Hot Holder's Little Anemone